Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Het belangrijkste vanuit de onderstaande beschrijving is dat studio Flow gezinszorg, zeer zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie.

Eliza Smits, eigenaresse van studio Flow gezinszorg, gevestigd in Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 70929785, zal deze privacyverklaring opgesteld door en voor studio Flow ten alle tijden handteren.

Jouw gegevens:
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social-media accounts) zijn alleen voor studio Flow. Ik, Eliza gebruik deze om contact met jou te hebben over de weg die wij samen wandelen.
Je contactgegevens zijn alleen voor studio Flow noodzakelijk voor het starten en tijdens het traject. Betreft het echter een kortdurend contact-  of informatief moment zullen je gegevens niet bewaard worden.

Verwerken van persoonsgegevens:
Op het moment van starten met werkzaamheden, hulp en zorg vanuit studio Flow, kan er gevraagd worden om meer gegevens. Deze kunnen door middel van een intakeformulier of tijdens een gesprek worden overgedragen. Alle privacygevoelige informatie is echter en alleen bestemd voor het bieden van de juiste hulp. Informatie wordt alleen verstrekt aan derden, indien noodzakelijk, altijd in overeenstemming en met toestemming van ouders/opvoeders.

Betreft de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens:
Studio Flow draagt zorg voor de bescherming van persoonsgegevens door geen informatie op het internet te bewaren. Alles wat gecommuniceerd word via bijvoorbeeld WhatsApp of Facebookmessenger zal tevens beschermd worden door de privacy overeenkomsten waar Studio Flow ja op heeft gezegd als gebruiker van deze diensten.
Email en sms-berichten zijn aanwezig op een aparte zakelijke gsm en een laptop, beide beveiligd met een wachtwoord.

De website van studio Flow (www.studioflow.nl) is streng beveiligd en alleen in gebruik voor eenzijdig verkeer. Het is niet mogelijk om via de website interactie met elkaar te hebben zoals een chat functie. Daarnaast maakt de website geen gebruik van cookies.

Persoonlijke gegevens die tijdens een sessie zijn opgeschreven, het intakeformulier of andere informatie die (nog) niet digitaal zijn verwerkt worden in een afgesloten (met slot) dossierkast bewaard. Alleen Eliza heeft toegang tot deze informatie.

Studio Flow hoopt hiermee het vertrouwen te geven dat er zonder jouw toestemming geen persoonlijke gegevens gedeeld worden met anderen. (Tenzij er bij hoogst uitzondering een administratieve of wettelijke verplichting voor geld, of er sprake is van een gerechtelijk bevel).  Studio Flow werkt uiterst professioneel en gaat voorzichtig om met privacygevoelige informatie.

Studio Flow werkt mogelijk op termijn met een boekhouder, de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de factuur zullen voor hem zichtbaar zijn.  De betrokken boekhouder t.z.t. zal zorgvuldig geselecteerd worden op zijn/ haar professioneel handelen en zorgvuldigheid met privacygevoelige informatie.

Termijnen van documentatie opslag:
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan logisch of nodig. Studio Flow kiest ervoor om alle gegevens rondom het coaching traject tot een half jaar naar afronding van het traject te bewaren. (Mits er geen sprake is van onverwachte, noodzakelijke, stop van studio Flow. Gegevens zullen dan per direct vernietigd worden.)

Daarnaast heeft studio Flow zich te houden aan wettelijke en fiscale verplichten zoals de plicht vanuit de belastingdienst waarbij een bewaartermijn van 7 jaar geldt op facturen.

Jouw rechten:
Nogmaals studio Flow gaat op professionele en respectvolle wijze om met jouw persoonlijke gegevens. Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. We kunnen hierover altijd in overleg.
Lees ook de algemene voorwaarden.