De kracht achter studio Flow

Mijn naam is Eliza Smits, de eigenaresse van studio Flow gezinszorg, getrouwd met Tobias en super trotse moeder van een zoontje Noah (2015). Ik ben wonend in Tilburg, de Reeshof. Vanuit een prachtige praktijkruimte coach en begeleid ik kinderen en ouders/opvoeders.
Onze praktijkruimte is gevestigd in de Giekerkstraat49, Te Tilburg heeft een prettige, rustige sfeer waar iedereen zich snel thuis voelt.
Ik ben MatriXcoach, kindercoach, ontwikkelingspedagoog en ervaringsdeskundige, daardoor breed opgeleid betreft verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, hun opvoedingsvraag en/of dat van jou. Echter ben ik niet bevoegd om een diagnose te stellen hiervoor wil ik je verwijzen naar een orthopedagoog, psychiater of kinderarts.Afbeeldingsresultaat voor lief leven ik geloofStudio Flow is ontstaan uit liefde, liefde voor mijzelf en vooral omdat ik die liefde wil delen. Ik heb zelf ondervonden wat compassie (zelfliefde) voor waardevols en moois kan brengen…. Wat klinkt dat apart he, uit liefde voor mijzelf… Ik beschrijf het zo omdat ik van ver ben gekomen. Eerst een zware periode na het overlijden van mijn vader, ik was pas 15… nog vele verliezen gekend en jaren later na mijn zwangerschap en een zeer traumatische bevalling kreeg ik een zware postpartum depressie. Dit is voor mij een van de donkerste periode in mijn leven geweest. Maar tegelijkertijd ook de periode dat ik juist de zonnestralen achter die wolken zag komen. Het werd mij duidelijk wat ik wil en welke richting ik uit wil. Ik start een eigen praktijk! Ondertussen leerde ik vooral weer van mijzelf houden en mijzelf te vertrouwen… Vandaar dat ik me dan ook niet alleen richt op kinderen maar ook juist zo graag iets beteken voor jullie, mama’s (to be). Studio Flow is voor jou ook zo waardevol!

Studio Flow, staat voor de flow van je leven, de energiestroom, het pad der ontwikkeling die je bewandelt…

Het logo symboliseert deze gedachte. Soms moet je je overgegeven, vertrouwen op de wind en je mee laten zweven… een zaadje wordt geplant en nieuw leven gaat komen.

“Ik geloof dat je iemand pas in verdriet of boosheid kunt ontmoeten als je daar zelf geweest bent…”

Ik word ontzettend enthousiast van het werken met kinderen en betrokkenen. Met mijn warme, rustige en open houding ga ik in gesprek. Ik werk vanuit humor en geeft veel complimentjes om het kind weer in zijn kracht te zetten. Werken van alleen de literatuur past niet bij mij, ik heb ervaren dat juist het toepassen van eigen kennis een positieve wisselwerking heeft met het werken vanuit mijn intuïtie, met creativiteit, met eigen levenservaringen, beleving en inlevingsvermogen er dan pas een diepere verbintenis kan worden aangegaan. Tijdens de ontmoeting zal de sessie vanuit de behoefte van het kind vorm krijgen.

Theoretische achtergrond.
Inmiddels heb ik meerdere studies, cursussen en workshops gevolgd: In juli 2012 heb ik mijn diploma Pedagogiek in ontvangst mogen nemen. Eerder in juni 2007 heb ik mijn diploma SPW 4, specificatie activiteitenbegeleiding, in ontvangst mogen nemen. Daarnaast heb ik mijn diploma Mindfulness voor kinderen via Civas opleidingen behaald. En heb ik mij verdiept in Leer-en gedragsproblemen via Civas opleidingen, hiervoor in 2017 mijn diploma behaald. Ik heb mijn licentie voor het COACHEE-spel waardoor ik op professionele wijze COACHEE! kan en mag inzetten in de praktijk. Tevens heb ik in 2017 de POP-talk algemeen en POP-talk Verlies& Rouw training met succes afgerond. In Vugt heb ik een 4-daagse training, creatief rouwen voor kinderen gevolgd bij De Troostboom. Ik ben opgeleid en aangesloten als trainer bij Prevent Coach en bevoegd om workshops over: “bewust omgaan met de dood” te geven aan zowel ouders/ opvoeders als professionals. Tevens ben ik intuïtief krachtstenen coach en werk ik met edelstenen en het krachtstenenspel (van Saskia de Ruijter). Bij de magie van kindercoaching ben ik opgeleid tot kindercoach. En kijk ik naar het gedrag van kinderen vanuit geboorte patronen. Hiervoor ben ik opgeleid door de GIK academie van Je Geboorte in Kaart.

Daarnaast volg ik een zelfstudie kristaltherapie en verdiep ik mij regelmatig in vakliteratuur om mij steeds meer kennis eigen te maken.
Ik ga uit van een leven lang leren. Hieronder volgt een nog overzicht van overige cursussen workshops waaraan ik heb deelgenomen.
• Preventie van en omgaan met dreigend destructief gedrag
• Workshop, “kind als motor van zijn eigen Ontwikkeling”
• Training/ bijscholing, in samenwerking met Stichting Kompaan en MEE, het opvangen van kinderen met een verstandelijke beperking binnen de BSO.
• Training, “vroeg signalering kinderopvang Midden-Brabant” T2
• Verkort traject VVE, vvesterk:
• Verkort traject VVE, vve in de kinderopvang

Wil je meer weten over Eliza, studio Flow of mijn eerdere werkervaringen/ C.V.?
Neem dan even contact op.