Mindfulness

“Het gaat beter met me sinds het oké is als het soms even wat minder gaat…”

 

De maatschappij waarin wij leven stelt hoge eisen niet alleen aan ons maar ook aan onze kinderen. Veel scholen maar soms ook de opvoeding is prestatiegericht. Soms wordt hierbij voorbijgegaan aan de eigenheid en het wandeltempo van het kind. Als het kind niet kan voldoen aan de eisen die de omgeving aan hem stelt kan deze gespannen raken of faalangstig worden. Er vindt een verandering plaats in het gedrag, het concentratievermogen neemt af en we zien vaak dat het kind stagneert in zijn ontwikkeling. Studio Flow speelt in op de behoefte van het kind, waar nodig wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en op positieve en krachtige wijze kan het kind zijn wandeling voortzetten.

Mindfulness is uitermate geschikt voor kinderen waarbij sprake is van spanning door druk(te) maar ook voor kinderen die veel piekeren en/ of een negatief zelfbeeld hebben, veel negatieve gedachte en depressieve gevoelens.
Bij mindfulness gaat het om acceptatie, het zijn in het hier en nu en het accepteren hoe dit nú is… Je kunt nú niet veranderen. Als alles goed gaat, wil je niet anders dan dat maar als het minder goed gaat wil je er alles aan doen dat het weer over gaat… Dit verzet ertegen, het niet accepteren van het nú zorgt er vaak voor dat de negatieve spiraal bergafwaarts gaat.

Door middel van meditatie- visualisatie- en ontspanningsoefeningen vindt je kind meer rust. Daarnaast leert je kind de negatieve gedachten los te zien van zichzelf.

Je hebt gedachten maar je bent niet je gedachten!

Deze omslag in het denken lucht op. Ook voor kinderen die vergeten eerst te denken maar doen kan mindfulness veel betekenen. Door het eigen maken van relatief simpele oefeningen leert jouw kind zijn innerlijke kracht kennen en creëert ankerpunten om op terug te vallen op verschillende (lastige) momenten…

Mindfulness is geen geneesmiddel waarmee een direct probleem wordt aangepakt maar het is een manier van omgaan met… en manier van leven… Kinderen die al op jonge leeftijd mindfulness-/ ontspanningsoefeningen aangereikt krijgen hebben de rest van het leven hier profijt van.
Mindfulness wordt ingezet als onderdeel tijdens rouwbegeleiding (link)

Ook voor volwassenen is het dagelijks beoefenen van mindfulness zeer waardevol.
Volg daarvoor de 8-weekse training! Informeer naar de mogelijkheden.

Op internet is er veel te vinden over mindfulness en meditatie. Je hoeft het woord maar te googelen en de websites komen tevoorschijn.
Er zijn diverse artikelen waarin de effecten van mindfulness bij kinderen worden beschreven. Daarnaast zijn er ook interessante boeken verkrijgbaar voor zowel kinderen als volwassenen. Klik hier voor enkele boekentips!