Welkom

studio Flow

Het kan voorkomen dat jouw kind hinder, hobbels en bobbels ervaart op zijn pad. Bijvoorbeeld hinder in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, dat er sprake is van een problematiek en/of stoornis, problemen in de thuissituatie, mogelijk zijn er problemen door (v)echtscheiding of andere vormen van scheidings- /verliessituaties. Misschien is je kind slachtoffer van pest gedrag en/ of kan jouw kind door omstandigheden (en/of leerproblemen) niet goed mee op school.

Er ligt vaak veel druk op het kind, deze maakt zich zorgen en kan niet altijd voldoen aan de eisen en verwachtingen die door de omgeving gesteld worden. Jouw kind kan hierdoor geschaad worden: denk aan zijn zelfvertrouwen, hij kan leerproblemen ontwikkelen, hij kan faalangstig zijn, agressief of juist terug getrokken gedrag laten zien. En moeite hebben met het uiten van emoties.
Kinderen zijn zeer gevoelig en zij kunnen last hebben van concentratieproblemen, angsten, nachtmerries en slecht slapen, veel piekeren, zich eenzaam voelen, niet kunnen omgaan met emoties en verlies en (weer) bedplassen.
Voor deze kinderen is laagdrempelige, kortdurende,  zorg met aandacht, vaak voldoende om hun wandeling weer voort te zetten…

Als de flow weer voelbaar is volgt de rest vanzelf…

Studio Flow begeleidt, ondersteunt, coacht en adviseert zowel kinderen en jeugdigen als hun (bonus) ouders/ opvoeders. Studio Flow richt zich op kind en gezin. Het is belangrijk dat jij als ouder ook goed in je kracht staat! Het is nodig om als ouder meer inzicht te krijgen in je eigen handelen, zo kan de relatie tussen jou en je kind al verbeteren.

Studio Flow heeft veel te bieden, denk hierbij aan:

  • Het bieden van een luisterend oor.
  • Steun bij verdriet en rouw (scheiding en verlies)
  • Het bieden van troost en houvast na een diagnose.
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid, eigenwaarde, het vergroten van weerbaarheid, het stimuleren van contact met andere kinderen.
  • Mindfulness voor kinderen. Voor meer rust, ontspanning, vergroten van het concentratievermogen, omgaan met (faal-)angst, negatieve gedachten, depressieve gevoelens en piekeren.
  • Mindfulness en aandacht voor mama’s (to be)
  • Theekransjes
  • Indien gewenst het bieden van ambulante begeleiding op school zoals ondersteuning in de klas.
  • Het bieden van opvoedingsadviezen en/ of aanleren van opvoedingsvaardigheden.
  • Intuïtief coachen middels het krachstenen spel.

Studio Flow werkt vanuit de (actuele) behoefte van het kind, waar liggen zijn krachten en talenten? Al wordt een hulpvraag vaak gesteld door school, vanuit de opvoeding, vanuit het consultatiebureau, of andere hulpverlenende instanties.
Jouw  kind staat centraal, het is zíjn ontwikkelingspad door het leven, dit is de Flow waar wij vanuit werken. Studio Flow combineert verschillende werkvormen zoals ontspannings- en mindfulness oefeningen (meditatie en visualisatie), creativiteit, beweging en expressie. Studio Flow maakt gebruik van verschillende coaching tools waaronder het COACHEE-spel, Schatgravers en POPtalk.

Hoofd, hart en handen worden meegenomen in de flow en samen vinden wij jouw talenten en kracht!

“Voor je ligt het onbekende,
als je in beweging komt, ontstaat de weg vanzelf
en weten je voeten waar te gaan…”

Ga jij de wandeling aan?